Skip to main content

Joka päivä lukuisat ihmiset ympäri maailmaa kamppailevat hankkiakseen lapsilleen ravitsevaa ruokaa. Vaikka maailmassa tuotetaan riittävästi ruokaa kaikkien ravitsemiseksi, silti 815 miljoonaa ihmistä, joka yhdeksäs, menee nukkumaan tyhjin vatsoin joka ilta. Sitäkin useampi – joka kolmas – kärsii jonkinasteisesta aliravitsemuksesta.

Nälän ja aliravitsemuksen poistaminen on yksi aikamme suurista haasteista. Sen lisäksi, että riittämätön tai vääränlainen ravinto aiheuttaa kärsimystä ja heikentää terveyttä, se hidastaa kehitystä monilla muilla alueilla, kuten koulutuksessa ja työllisyydessä.

Vuonna 2015 kansainvälinen yhteisö hyväksyi 17 maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta ihmisten elämänlaadun parantamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kehitystavoite 2 Ei nälkää, on Maailman ruokaohjelmalle (WFP) keskeisin tavoite. Siinä sitoudutaan poistamaan nälkä, saavuttamaan ruokaturva, parantamaan ravitsemusta ja edistämään kestävää maanviljelyä.

Joka päivä WFP yhteistyökumppaneineen tekee työtä saavuttaakseen maailman ilman nälkää. Tarjoamme ravitsevaa ruokaa humanitaarisissa kriiseissä sitä kiireellisesti tarvitseville. Humanitaarisen ruoka-avustuksen lisäksi pyrimme selvittämään nälän taustatekijöitä, jotta voisimme vahvistaa yhteisöjen kykyä varautua kriiseihin. Näin emme joudu pelastamaan samoja ihmishenkiä yhä uudestaan.

Nälkäisten määrä on vähentynyt huomattavasti maailmassa: Nälästä kärsiviä on 216 miljoonaa vähemmän vuosiin 1990-1992 verrattuna, vaikka maailman väkiluku on kasvanut 1,9 miljardilla. Tie on kuitenkin vielä pitkä, eikä yksikään organisaatio voi yksin saavuttaa maailmaa ilman nälkää. Jos haluamme saavuttaa tavoitteemme vuoteen 2030 mennessä, hallitusten, kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja yksityisen sektorin on yhteistyössä tehtävä sijoituksia, uudistuksia ja kestäviä ratkaisuja.

Auta meitä saavuttamaan maailma ilman nälkää

Tee kuukausilahjoitus ja varmista, että nälästä kärsivät ihmiset saavat ravitsevaa ruokaa joka kuukausi, tilanteesta riippumatta.

Viisi askelta kohti maailmaa ilman nälkää

 • Heikoimmassa asemassa olevat ihmiset ensimmäiseksi

  Talouden globalisaation täyden potenttiaalin saavuttamiseksi kansallisten hallitusten on panostettava kaikkein heikoimmassa asemassa olevien sosiaalisiin turvaverkkoihin. Oikeudenmukainen talouskasvu parantaa maailman 2 miljardin köyhimmän ihmisen ostovoimaa, mikä puolestaan ​​luo kasvavaa kysyntää, uusia työpaikkoja ja kehittää paikallisia talouksia. Investoiminen inklusiiviseen kehitykseen ei ole vain oikein; se on hyvää liiketoimintaa.
 • Maaseudulta markkinoille

  On elintärkeää, että kaikilla maailman 7 miljardilla ihmisellä on mahdollisuus saada ravinteikasta ruokaa. Vaatii innovaatioita ja investointeja kestäviin markkinoihin, jotta meidän toimitusketjut voivat olla tehokkaampia. Kestävien markkinoiden tukemiseksi meidän on parannettava maaseudun infrastruktuuria, eritoten teitä, varastoja, sähköverkkoja, jotta maanviljelijät voivat saavuttaa enemmän asiakkaita.
 • Vähemmän ruokahävikkiä

  Tuotamme vuosittain 4 miljardia tonnia ruokaa, josta kolmasosa menee hävikkiin. Tämä kustantaa joka vuosi 638 miljardia euroa. Kehittyneissä maissa ruokaa heitetään pois, kehittyvissä maissa ruoka taas menee hukkaan tuotantovaiheessa, kun satoa ei saada käyttöön huonojen varastointimahdollisuuksien tai tuotteita ei pystytä viemään torille myyntiin.
 • Monipuolisemmin viljelykasveja

  Tällä hetkellä neljä viljeltävää tuotetta (riisi, vehnä, maissi ja soija) vastaavat 60% maailman kaikista kulutetuista kaloreista. Voimme yhdessä paremmin vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja ruoan saatavuuteen mikäli maanviljelijät oppivat tunnistamaan ja viljelemään useampia viljelykasveja. Tämän saavuttamiseksi meidän on työskenneltävä maanviljelijöiden kanssa varmistaakseemme, että heillä on käytössään tarvittavat välineet ja taidot kouluttaa yhteisöjä ravitsevan ruuan tärkeydestä, jotta heidän tuotteilleen on myös kysyntää.
 • Ravitsemus ensin, varsinkin lapsen 1000 ensimmäisen päivän aikana

  Mikään ei ole tärkeämpää lapsen kehitykselle kuin hyvälle terveys ja ruokavalio eritoten ensimmäisten 1000 päivän aikana (hedelmöittymisestä kahden vuotiaaksi asti). Jotta välttäisimme aliravitsemuksen aiheuttamalta lyhytkasvuisuudelta ja edistetäisimme tervettä kehitystä, meidän on varmistettava, että lapsilla ja imettävillä äideillä on mahdollisuus saada tarvittavat ravintoaineet.

Kestävän kehityksen tavoitteet

17 kehitystavoitetta, jotka tähtäävät äärimmäisen köyhyyden, epätasa-arvon ja ilmastonmuutoksen lopettamiseen vuoteen 2030 mennessä.
                                                            Share the Meal

Share the Meal

Auta nälässä olevaa lasta muutamalla älypuhelimen napautuksella. Yksi ateria maksaa vain 40 senttiä.