Skip to main content

Aseelliset konfliktit, laajat väestönsiirtymät ja onnettomuudet vaativat yhä korkeampaa veroa, mutta humanitaarinen työ on edelleen yksi globaalihallinnon kulmakivistä. Maailman ruokaohjelma (WFP) on työskennellyt kriisien keskellä viiden vuosikymmenen ajan, jonka myötä siitä on tullut asiantuntija toimitusketjujen, tekniikan ja televiestinnän aloilla – usein mitä haastavimmissa ympäristöissä. Tämä kokemus antaa WFP:lle kyvyn tukea keskipitkän ja pitkän aikavälin kehityshankkeita sekä katastrofivalmiuden kehittämistä paikallisissa toimintaympäristöissä.

Kun rahoitus on rajallista ja tehokkuusodotukset korkealla, humanitaarisen yhteisön tulee koordinoida toimiaan, tehostaa prosessejaan ja yhdistää voimavarojaan. WFP toimii yhteistyössä yksityisen sektorin yhteistyökumppanien kanssa luoden uudenlaisia toimintatapoja ja työkaluja. Tämä hyödyttää myös muita humanitaarisia toimijoita, sillä ottamalla käyttöön näitä innovaatioita, voivat he pelastaa enemmän ihmishenkiä sekä säästää rahoitusta ja ympäristöä.

WFP:n ruoan, tarvikkeiden ja palveluiden maailmanlaajuisen kysynnän ansiosta tarjoamme yhteistyökumppaneillemme kustannustehokkuutta, kilpailukykyisiä markkinahintoja ja aikataulussa pysyvän toimituksen.

Tämä lisäksi WFP johtaa maailmanlaajuista logistiikkaryhmää (Logistics Cluster) ja katastrofin aikaisen televiestinnän yksikköä (Emergency Telecommunications Cluster, ETC) sekä johtaa yhteistyössä ruokaturvaryhmää (Food Security Cluster). WFP on johtava organisaatio ison mittakaavan katastrofeissa ja koordinoi tilanteessa koko humanitaarisen yhteisön toimintaa. Logistiikkaryhmä ja ETC tarjoavat yhteisiä logistiikka- ja televiestintäpalveluita. Ruokaturvaryhmä koordinoi humanitaaristen kriisien aikana erityisesti ruuan saatavuuteen ja käyttöön liittyviä toimenpiteitä.

Yli 450
paikallista ja kansainvälistä järjestöä, joita WFP:n humanitaariset palvelut tuki vuonna 2016
272 miljoonaa euroa
käytettiin humanitaaristen kumppaneiden tukemiseen hätätilanteissa vuonna 2015
50 erityisoperaatiota
ohjattiin logistiikan lisäämiseen, UNHASiin, hätätilaviestintä- ja ruokaturvayksikölle sekä logistiikkaryhmälle

Maailman ruokaohjelman tarjoamia palveluita

 • Ruuan hankinta, hätäaputarvikkeet ja käyttölaitteisto

  WFP voi hankkia yhteistyökumppaneilleen esimerkiksi: lapsille suunnattua ravitsevaa ruokaa sekä vettä ja saniteettitarvikkeita, liikkuvia varastoja, ajoneuvoja ja televiestintälaitteita katastrofitilanteisiin.
 • Hätävarastointi ja valmiusvarastointi

  WFP tarjoaa varastointia ruoalle ja hätäaputarvikkeille: perheteltoista keittovarusteisiin ja käyttölaitteistoon. Varusteet voidaan varastoida kuudelle humanitaarisen avun tukiasemille (UNHRD), jotka WFP on strategisesti sijoittanut katastrofiherkille alueille, tai satoihin WFP:n hoitamiin varastoihin kentällä. WFP tarjoaa myös kylmäsäilytystä helposti pilaantuville tuotteille, kuten lääkkeille.
 • Rahdin kuljetus

  WFP toimii yhdessä paikallisten, alueellisten ja maailmanlaajuisten meri-, maa- ja ilmakuljetusverkostojen kanssa toimittaakseen perille elintärkeitä ruoka-avustusta ja hätäaputarvikkeita, sekä omia hankkeitaan että yhteistyökumppaneitaan varten.
 • Televiestintä- ja tietotekniikkapalvelut

  Humanitaaristen yhteistyökumppaneiden pyynnöstä WFP lähettää kentälle televiestinnän ja tietotekniikan asiantuntijoita rakentamaan tietoliikenneyhteyksiä vaikeasti saavutettaviin paikkoihin, jotta avustustyöntekijät voivat antaa elintärkeää apua ihmisille.
 • Lentomatkustuspalvelut

  WFP tarjoaa yli 15 maassa äärimmäisen tärkeitä lentomatkustuspalveluita avustustyöntekijöille, jotta he pääsevät alueille, jotka eivät ole muuten saavutettavissa joko huonon turvallisuustilanteen, infrastruktuurin tai kaupallisen lentoliikenteen puuttumisen vuoksi. YK:n humanitaarisen avun lentopalveluiden (UNHAS) avulla WFP varmistaa, että humanitaariset toimijat pystyvät jatkuvasti tukemaan heikossa asemassa olevia perheitä ja yhteisöjä, jotka ovat avun tarpeessa.
 • Varastointi ja käsittely

  Erillispalveluna tai osana palvelupakettia WFP hallinnoi ja palkkaa paikallisia yrityksiä ja työntekijöitä varmistamaan ruoan ja hätäaputarvikkeiden asianmukaisen käsittelyn ja varastoinnin yli 75 maassa.
 • Tekninen tuki

  WFP:llä on alan johtavaa asiantuntemusta humanitaarisesta insinööritekniikasta, jota se tarjoaa pyynnöstä hallituksille, kansalaisjärjestöille ja YK-järjestöille. Nämä palvelut vaihtelevat liikenneinfrastruktuurista, kuten kiitoratojen kunnostuksesta ja siltojen uudelleenrakennuksesta katastrofivalmiusinfrastruktuuriin ja kestäviin energiaratkaisuihin.
 • Terveys- ja asumispalvelut

  Humanitaarisen henkilöstön hyvinvointi on edellytys sille, että avustettavat saavat tarvitsemaansa apua. WFP:n terveyspalveluihin kuuluvat WFP:n järjestämät kenttähenkilöstön rokotukset, majoitus WFP:n majataloissa kentällä sekä työasemien ergonomian etäarviointia varten kehitelty menetelmä.