Skip to main content

Viimeisen vuosikymmenen aikana Maailman ruokaohjelma (WFP) on lisännyt käteissiirtojen käyttöä ruokatoimitusten ohella apua tarvitseville ihmisille. Vuonna 2016 yhteensä 14,3 miljoonaa ihmistä 60 maassa sai käteisapua WFP:ltä, kun vuonna 2015 apua sai 9,6 miljoonaa ja vuonna 2010 vain 3 miljoonaa ihmistä. Vuoden 2016 määrä vastasi neljännestä järjestön määrärahoista, joista annettiin 750 miljoonaa euroa käteisapua. Edellisvuonna käteisapua annettiin 580 miljoonaa euroa. Kun markkinat toimivat ja paikalliset olosuhteet ovat suotuisat, käteissiirrot ovat tehokas keino nopeuttaa ei nälkää -kehitystavoitteen saavuttamista ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Käteissiirrot vähentävät ruoka-avustuksen tarjoamisen kustannuksia, mikä maksimoi autettavien ihmisten määrän.

Käteissiirrot ovat olennainen osa ratkaisua, jonka avulla WFP pystyy vastaamaan nopeammin auttamiensa ihmisten tarpeisiin. Käteissiirrot tuovat joustavuutta ja nopeutta perinteiseen apuun, mikä mahdollistaa WFP:n siirtymisen nopeasti käteisestä ruokaan ja päinvastoin. Päätös siitä, tarjotaanko käteisapua vai ruoka-avustusta, riippuu paikallisista oloista. Käteissiirtoja voidaan käyttää usein eri tavoin, perinteisistä seteleistä, pankkisiirroista tai arvokupongeista innovatiivisempiin sähköisiin tapoihin, kuten älykorttiin tai mobiilirahaan. Teknologisen kehityksen kärjessä WFP kehittää uusia tapoja tarjota apua. Esimerkiksi Innovation Accelerator -innovaatiokeskuksensa tuella WFP testaa lohkoketjutekniikan käyttöä jakaakseen käteisapua syyrialaisille pakolaisille Azraqin pakolaisleirillä Jordaniassa.

Käteissiirtojen edut - riippumatta niiden muodosta - ovat moninaisia. Oikeassa yhteydessä käytettynä käteissiirtojen avulla autettavat voivat valita, mitä he syövät, mikä voi johtaa monipuolisempaan ruokavalioon ja parempaan ravitsemukseen. Käteissiirroilla voidaan parantaa ruoan saatavuutta ja auttaa vähentämään tarvetta turvautua negatiivisiin selviytymisstrategioihin, kuten arvokkaiden tuotantoresursseja myymiseen ruoan ostamiseksi.

Lisäksi käteisavulla tiedetään olevan useita myönteisiä vaikutuksia paikalliseen talouteen. Kun ihmisille annetaan mahdollisuus ostaa ruokaa paikallisesti, he voivat auttaa vahvistamaan paikallisia markkinoita, kannustamaan pienviljelijöitä tuottamaan enemmän ja kehittämään kansallisia valmiuksia jopa kriisin aikana. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että pakolaiselle tai haavoittuvassa asemassa olevalle henkilölle käteisapuna annettu 1 euro vastaa noin 2 euroa paikallisessa taloudessa. Vuosina 2012–2016 WFP:n käteisapu toi noin 1,5 miljardia euroa Turkin, Libanonin, Irakin, Jordanian, Egyptin ja Syyrian talouksiin osana vastausta Syyrian kriisiin.

Käteissiirrot voidaan myös sisällyttää laajempiin sosiaalisiin turvaverkkojärjestelmiin. Erityisesti maissa, joissa ei ole sosiaaliturvajärjestelmiä, tai joissa ne ovat heikkoja, WFP:n käteissiirto-ohjelmien käyttöönotto voi auttaa luomaan ja vahvistamaan tällaisia järjestelmiä. Ecuadorissa WFP:n hätäkäteisapuohjelma vastauksena vuoden 2016 maanjäristykseen vahvisti kansallista turvaverkkojärjestelmää.

729 miljoonaa euron
edestä totetuneita siirtoja vuonna 2016
14,3 miljoonaa
ihmistä sai vuona 2016 käteisapua
1/4
WFP:n ruoka-avustustoiminnan määrärahoista annetaan nykyään käteisenä