Skip to main content

Rahoituksen ja esteettömän pääsyn puute on johtanut siihen, että miljoonat ihmiset Jemenissä ovat nälänhädän partaalla.

Jemenin nälkäkriisin nykyinen taso on ennennäkemätön, ja se aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia miljoonille ihmisille. Tällä hetkellä maassa on 17 miljoonaa ruokaturvatonta ihmistä, mikä tarkoittaa, että heillä ei ole tarpeeksi ruokaa. Heistä 6,8 miljoonaa   eli lähes yksi neljästä − kärsii vakavasta ruokaturvan puutteesta ja on täysin ulkoisen avun varassa. Virheravitsemuksesta kärsivien lasten määrä on korkeimpia maailmassa.

Ravitsemustilanne heikkenee edelleen. Äskettäin tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että lähes kolmasosalla perheistä on puutteita ruokavaliossaan, ja he käyttävät erittäin harvoin esimerkiksi palkokasveja, vihanneksia, hedelmiä, maitotuotteita tai lihaa. Yli 3 miljoonaa raskaana olevaa ja imettävää naista ja alle 5-vuotiasta lasta tarvitsee tukea virheravitsemuksen estämiseksi tai hoitamiseksi.

Yli puolet kaikista perheistä ostaa elintarvikkeita luotolla, mikä on lähes 50 prosenttia enemmän verrattuna kriisiä edeltäviin lukuihin. Julkisen sektorin työntekijöiden palkanmaksu on ollut keskeytetty syyskuusta 2016 lähtien, mikä vaikuttaa lähes 30 prosenttiin Jemenin väestöstä, koska he ovat riippuvaisia julkisen sektorin palkoista ja eläkkeistä.

Humanitaaristen järjestöjen on voitava liikkua vapaasti ja turvallisesti, jotta he voivat auttaa kaikkia kiireellisesti apua tarvitsevia ennen kuin he ajautuvat syvemmälle kriisiin.

18 miljoonaa
ihmistä on ruokaturvattomia
3 miljoonaa
naista ja alle 5-vuotiasta lasta tarvitsee ravitsemustukea
247 miljoonaa euroa
tarvitaan, jotta WFP voi tarjota ruoka-avustusta ja ravitsemustukea avun tarpeessa oleville ihmisille kesäkuuhun 2018 saakka

Mitä Maailman ruokaohjelma tekee vastatakseen Jemenin kriisiin

  • Ruoka-avustus

    Lokakuussa 2017 WFP tarjosi ruoka-avustusta yli 7,2 miljoonalle äärimmäisestä ruoan puutteesta kärsivälle ihmiselle. Vuoden 2017 tammikuun jälkeen WFP on yli kaksinkertaistanut apua saavien määrän. Rahoituksen puutteiden vuoksi vain puolet avunsaajista vastaanottaa täysiä ruoka-annoksia.
  • Logistiikka

    Logistiikkasektorin yhteistyöryhmän johtavana järjestönä WFP tarjoaa tärkeää kuljetusapua muille avustusjärjestöille, jotta nälänhätä ja kolera-epidemia saataisiin taltutettua. Lahjoittajavaltioiden ja konfliktin osapuolten suostumuksen ansiosta WFP sai kuljetettua Hodeidahin satamaan tammikuussa 2018 neljä Yhdysvaltojen rahoittamaa liikuteltavaa nosturia. Nosturit auttavat satamassa, jossa käsitellään 70 prosenttia kaikista sodan runtelemaan maahan tuoduista tarvikkeista.
  • YK:n humanitaarinen lentopalvelu (UNHAS)

    Useat tieverkostot maan pahiten kärsivillä alueilla eivät ole vielä auki, joten humanitaarisen avun työntekijöiden on vaikea päästä konfliktialueilla oleviin yhteisöihin. WFP:n hallinnoima YK:n humanitaarinen lentopalvelu (UNHAS) lentää kolme lentoa viikossa Djiboutin ja Sana’an välillä humanitaarisen avun työntekijöille.

Rahoitustarpeet

Maailman ruokaohjelma välittää ruoka-avustusta heikoimmassa asemassa oleville ihmisille maassa, jossa on käynnissä yksi aikamme pahimmista ruokakriiseistä. WFP on kaksinkertaistanut avunsaajien määrän sitten viime tammikuusta, 3,5 miljoonasta avunsaajasta keskimäärin 7 miljoonaan ihmiseen. 

Huolimatta viime aikaisista lahjoituksista, esimerkiksi Yhdysvalloilta, rahoitustarpeet ovat merkittävät. WFP:llä on kesäkuuhun 2018 asti rahoituksessa 247 miljoonan euron vaje.  

Miten sinä voit auttaa?

Auta pelastamaan kriisin keskellä eläviä ihmisiä. Tälläkin hetkellä lukuisat perheet, jotka elävät Jemenin kaltaisissa maissa, ovat riippuvaisia WFP:n tarjoamasta ruoasta. Rahoituksemme on kuitenkin niukkaa, ryhdy auttamaan tänään.