Skip to main content

Pitkään jatkuneen tuen ja vahvan sitoutuneisuutensa ansiosta Suomi on tärkeä kumppani Maailman ruokaohjelmalle. Yhä useampien humanitaaristen kriisien vaatiessa huomiotamme WFP on yhä enemmän riippuvainen sellaisista yhteistyökumppaneista kuin Suomi, jotka auttavat meitä vastaamaan tehokkaasti ja nopeasti miljoonien haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisten tarpeisiin.

Maailman ruokaohjelman Pohjoismaiden toimisto

Maailman ruokaohjelman Pohjoismaiden toimisto työskentelee kerätäkseen tukea Ei nälkää-tavoitteelle ja lisätäkseen tietoisuutta WFP:n pohjoismaisten kumppanien avulla tehdyistä saavutuksista.