Skip to main content

Maailman ruokaohjelman (WFP) Pohjoismaiden toimisto työskentelee kerätäkseen tukea Ei nälkää-tavoitteelle ja lisätäkseen tietoisuutta WFP:n pohjoismaisten kumppanien avulla tehdyistä saavutuksista. Pohjoismaiden hallitukset ovat humanitaarisen avun vankkoja tukijoita ja siten myös tärkeitä yhteistyötahoja WFP:lle. Yhteenlaskettuna Pohjoismaat olivat vuonna 2016 viidenneksi suurin lahjoittaja ja ovat suurimpien ei-korvamerkittyjen, joustavien lahjoittajien joukossa. Joustavat lahjoitukset ovat WFP:n työlle äärimmäisen tärkeitä, sillä ne mahdollistavat avun antamisen hätätilanteissa, pitkittyneissä avustusoperaatioissa sekä milloin ja missä tahansa avun tarve on suurin. Ei-korvamerkityt varat antavat myös mahdollisuuden aloittaa operaatioita nopealla aikataululla sekä kohdistaa varoja unohdettuihin kriiseihin, jotka eivät saa näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Joustavat varat auttavat ennen kaikkea varmistamaan, että voimme auttaa eniten avun tarpeessa olevia parhaalla mahdollisella tavalla.

Pohjoismaiden toimisto toimii myös yhteystoimistona WFP:n Rooman päämajan, alue- ja maatoimistojen sekä pohjoismaiden kumppaneiden välillä.

WFP:n Pohjoismaiden toimisto pyrkii viestintä- ja tiedotustyöllään tavoittamaan avainasemassa olevia sidosryhmiä luodakseen poliittista ja julkista tukea nälänvastaiselle taistelulle. Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita sekä vahvistamme jo olemassa olevia yhteyksiä.

WFP:n Pohjoismaiden toimiston toimintaan kuuluu esitelmien ja luentojen pitämistä, konferenssien, seminaarien ja väittelyiden järjestämistä ja niihin osallistumista, kenttämatkojen organisointia sidosryhmille, yhteydenpitoa perinteiseen mediaan sekä viestintää omien Facebook, Twitter ja Instagram –tilien kautta.

Ottamalla meihin yhteyttä voit oppia lisää työstämme.

Yhteystiedot

Maailman ruokaohjelma ja Suomi

Pitkään jatkuneen tuen ja vahvan sitoutuneisuutensa ansiosta Suomi on tärkeä kumppani Maailman ruokaohjelmalle.