Skip to main content

Koska WFP:llä ei ole omaa rahoitusta, kaikkiin rahana tai luontaisetuuksina saataviin lahjoituksiin on saatava samalla WFP:n ruoka-avustuksen siirtämiseen, hallintaan ja seurantaan tarvittava rahamäärä. WFP:n rahoitus on peräisin seuraavista lähteistä:

Valtiot

WFP:n tärkeimpiä rahoittajia ovat valtiot. Järjestölle ei anneta rahoitusta jäsenvaltioiden YK-maksuista.  Keskimäärin yli 60 valtiota osallistuu WFP:n humanitaaristen ja kehityshankkeiden rahoittamiseen. Kaikkien valtioiden tuki on täysin vapaaehtoista. 

Yritykset

Yritysten lahjoitusohjelmien avulla yksittäiset yritykset voivat auttaa merkittävästi nälän torjunnassa. Yritysten tekemät raha-, tuote- tai palvelulahjoitukset auttavat vapauttamaan resursseja, joiden avulla WFP voi ruokkia enemmän nälkäisiä ihmisiä. Samalla yritykset osallistavat työntekijänsä, asiakkaansa ja muut sidosryhmänsä elintärkeään, henkiä pelastavaan tehtävään.  

Viimeaikaiset lahjoitukset yksityisiltä ja voittoa tavoittelemattomilta järjestöiltä ovat sisältäneet ensisijaisen tärkeää tukea useisiin hätätoimiin. Tällaista tukea on esimerkiksi asiantuntija-apu WFP:n logistiikan ja varainhankintaosaamisen parantamiseksi tai rahoituksen myöntäminen WFP:n kouluruokailuohjelmaa varten. 

Yksityishenkilöt

Yksityishenkilöt voivat vaikuttaa nälästä kärsivien elämään. Lahjoituksellasi voidaan tarjota: 

  • hätäruoka-annoksia kriisitilanteessa
  • ravitsevaa ruokaa nälkäisille lapsille kouluissa
  • ruokatukea, joiden avulla kannustetaan köyhiä perheitä lähettämään tyttönsä kouluun.
  • Ruokaa maksuksi ihmisille koulujen, teiden ja muun infrastruktuurin jälleenrakentamiseksi konfliktien ja luonnonkatastrofien jälkeen.

Yksityishenkilöt voivat tukea WFP:n työtä myös muilla tavoin. Lue lisää