Skip to main content

Hyvä ravitsemus on terveen ja aktiivisen elämän edellytys. Ihmiset ympäri maailmaa kärsivät puutteellisesta ravitsemuksesta: aliravitsemukseen kuolee enemmän lapsia vuosittain kuin AIDSiin, malariaan ja tuberkuloosiin yhteenlaskettuna.

Viime vuosina ravitsemukseen on alettu kiinnittää enemmän huomiota etenkin sen jälkeen, kun The Lancet -lehti julkaisi lukuisia äitien ja lasten ravitsemukseen liittyviä tutkimuksia. Tutkimuksissa korostettiin, miten suuri vaikutus aliravitsemuksella on terveydelle ja taloudelle. Ali- ja virheravitsemuksen poistaminen vuoteen 2030 mennessä on tärkeä osa Kestävän kehityksen tavoitteita ja WFP:n työtä nälän poistamiseksi.

Ali- ja virheravitsemuksen seuraukset ovat vakavia ja kauaskantoisia. Puutteellinen ravitsemus heikentää immuunijärjestelmän toimintaa ja lisää sairastumisen riskiä, ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan. Koska se heikentää ihmisen mahdollisuuksia menestyä koulussa ja työelämässä, pidemmällä aikavälillä yhteisöjen ja valtioiden tuottavuus ja hyvinvointi kärsivät. Se on köyhyyden ja epätasa-arvon sekä syy että seuraus.

Sen lisäksi, että ohjelmamme ehkäisevät ja hoitavat aliravitsemusta, pyrimme myös tukemaan valtioiden kykyä löytää kestäviä ratkaisuja ongelmiin ja toisaalta vaikuttamaan ruokaturvaa ja ravitsemusta koskevaan poliittiseen vuoropuheluun.

Jotta voisimme puuttua virheravitsemuksen todellisiin syihin, meidän on otettava ravitsemus osaksi kaikkia työmme osa-alueita – jopa niitä, joiden ensisijaisena tavoitteena ei aiemmin ole ollut ravitsemuksen parantaminen. Teemme yhteistyötä terveys-, maatalous-, koulutus- ja sosiaalisektorien kanssa, jotta ravitsemus otettaisiin huomioon kaikilla elämän osa-alueilla.

Puutteellinen ravitsemus vaikuttaa eniten nuoriin lapsiin. Lähes puolet lasten kuolemantapauksista liittyy jollain tavalla aliravitsemukseen – se aiheuttaa enemmän kuolemia kuin mikään muu tekijä. Puutteellisesta ravitsemuksesta kärsineet lapset usein kehittyvät hitaammin kuin ikätoverinsa ja kärsivät lyhytkasvuisuudesta, eivätkä koskaan saavuta täyttä fyysistä tai henkistä potentiaaliaan. Aliravitsemuksen vaikutukset seuraavat lasta hänen koko elämänsä: On todennäköistä, että puutteellisesta ravitsemuksesta kärsineet eivät kouluttaudu kovin pitkälle ja heidän tulotasonsa on pienempi. Lisäksi heillä on suurempi riski sairastua ja kuolla nuorena.

Tutkimusten mukaan lapsen tuhat ensimmäistä päivää hedelmöityksestä toiseen syntymäpäivään edustavat kriittistä mahdollisuuksien ikkunaa. Jos lapsen ravitsemus on sinä aikana puutteellista, vahingot ovat pysyviä. Raskaana olevilla naisilla ja imettävillä äideillä on tiettyjä ravitsemukseen liittyviä tarpeita. Jos nainen kärsii raskauden aikana tai sen jälkeen aliravitsemuksesta, puutteellisen ravitsemuksen seuraukset todennäköisesti siirtyvät myös lapselle.

45%
alle 5-vuotiaiden lasten kuolemista on seurausta aliravitsemuksesta
2 miljardia
ihmistä kärsii hivenaineiden puutteesta
7,6 miljoonaa
aliravittua lasta sai heille erityisesti suunnattua ravitsemusta WFP:ltä vuonna 2015