Skip to main content

2000-luvun loppupuolella Maailman ruokaohjelma (WFP) teki suunnittelutyön lopputuloksena päätöksen siirtyä ruoka-apumallista ruoka-avustusmalliin.

Vaikka ruoka-apu on hyväksi havaittu malli, joka kuuluu olennaisena osana WFP:n historiaan, sai se alkunsa yksisuuntaisesta, ylhäältä alaspäin suuntautuvasta näkökulmasta: ihmisillä oli nälkä ja me annoimme heille ruokaa. Ruoka-avustukseen sitä vastoin liittyy ihmisten pitkän aikavälin ravitsemuksellisten tarpeiden ja niiden täyttämiseksi vaadittavien erilaisten lähestymistapojen huomioiminen. Tämä ajatustavan muutos on ollut WFP:n muodonmuutoksen ytimessä viime vuosien aikana.  WFP on edelleen maailman johtava humanitaarinen järjestö, mutta nykyään pyrimme yhdistämään hätäavun kestävien ratkaisujen löytämiseen.

Nälkä ei tapahdu tyhjiössä ja muutos merkitsee sen ymmärtämistä. WFP:n on keskitettävä aika ja resurssit yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. Se merkitsee hätätoimenpiteiden lisäksi räätälöityjä ja monivuotisia tukiohjelmia, jotka on suunniteltu koko kansakunnan ravitsemustason kohentamiseksi.  Tasapainoilemme tässä ja nyt tapahtuvan nälän lievityksen sekä laajemman tavoitteemme - nälän poistamisen - kanssa.

Ruoka-avustuksen tulee näin ollen olla osa yleisen sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Kestävän kehityksen tavoitteiden ja erityisesti tavoitteen 2, Ei nälkää mukaisesti, WFP ottaa työssään huomioon niin ruoan laadun kuin määrän ja painotamme niiden ravitsemuksellisia ominaisuuksia ja kausiluonteisuutta. Ruoka-avustuksessa on keskeistä, että avunsaajat ovat myös toimijoita. Näin he saavat äänen ja mahdollisuuksien mukaan voivat vaikuttaa siihen, mitä ruokaa he saavat ja miten.

Tämän viimeisen periaatteen merkittävyys on kasvanut tasaiseen tahtiin. Se selittää myös, miksi perinteinen ruoka-apu (joka 2000-luvun puoleen väliin saakka oli ainoa ruoka-avustuksen muoto) on osittain siirtynyt käteissiirtoihin.

WFP:n "käteinen" voi olla fyysisiä seteleitä, kuponkeja tai sähköistä rahaa, jotka annetaan avunsaajille suoraan käytettäväksi. Mahdollisuus ihmisille ruokkia itse itsensä, on ollut pitkän tähtäimen projekti: vuoden 2016 alussa WFP:n tarjoamasta avusta käteissiirtoja oli kuitenkin vain vähän yli neljäsosa. Käteissiirrot ovat kuitenkin joustavia, tehokkaita ja tarjoavat avunsaajille valinnanvaraa, joten niiden osuus lisääntyy nopeasti taistelussamme nälkää vastaan. Tarkoitus on, että WFP tulee tulevaisuudessa käyttämään ohjelmissaan sekä käteissiirtoja että perinteistä ruoka-apua. Tulevaisuudessa WFP osaa myös yhä asiantuntevammin käyttää tilanteesta riippuen avun eri muotoja joko erikseen, vuorotellen tai yhdessä.