Skip to main content

Viimeisen vuosikymmenen aikana YK:n World Food Programme (WFP) on lisännyt käteissiirtojen käyttöä ruokatoimitusten ohella apua tarvitseville ihmisille. Vuonna 2017 käteisapua annettiin miljardi euroa, mikä on 717 miljoonaa euroa enemmän kuin edeltävänä vuonna. Vuoden 2017 summa vastasi 30 prosenttia järjestön määrärahoista. Kun markkinat toimivat ja paikalliset olosuhteet ovat suotuisat, käteissiirrot ovat tehokas keino nopeuttaa ei nälkää -kehitystavoitteen saavuttamista ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Käteissiirrot vähentävät ruoka-avustuksen tarjoamisen kustannuksia, mikä maksimoi autettavien ihmisten määrän.

Käteissiirrot ovat olennainen osa ratkaisua, jonka avulla WFP pystyy vastaamaan nopeammin auttamiensa ihmisten tarpeisiin. Käteissiirrot tuovat joustavuutta ja nopeutta perinteiseen apuun, mikä mahdollistaa WFP:n siirtymisen nopeasti käteisestä ruokaan ja päinvastoin. Päätös siitä, tarjotaanko käteisapua vai ruoka-avustusta, riippuu paikallisista oloista. Käteissiirtoja voidaan käyttää usein eri tavoin, perinteisistä seteleistä, pankkisiirroista tai arvokupongeista innovatiivisempiin sähköisiin tapoihin, kuten älykorttiin tai mobiilirahaan. Teknologisen kehityksen kärjessä WFP kehittää uusia tapoja tarjota apua. Esimerkiksi Innovation Accelerator -innovaatiokeskuksensa tuella WFP testaa lohkoketjuteknologian käyttöä jakaakseen käteisapua syyrialaisille pakolaisille Azraqin pakolaisleirillä Jordaniassa.

Käteissiirtojen edut – riippumatta niiden muodosta – ovat moninaisia. Oikeassa yhteydessä käytettynä käteissiirtojen avulla autettavat voivat valita, mitä he syövät, mikä voi johtaa monipuolisempaan ruokavalioon ja parempaan ravitsemukseen. Käteissiirroilla voidaan parantaa ruoan saatavuutta ja auttaa vähentämään tarvetta turvautua negatiivisiin selviytymisstrategioihin, kuten arvokkaiden tuotantoresurssien myymiseen ruoan ostamiseksi.

Lisäksi käteisavulla tiedetään olevan useita myönteisiä vaikutuksia paikalliseen talouteen. Kun ihmisille annetaan mahdollisuus ostaa ruokaa paikallisesti, he voivat auttaa vahvistamaan paikallisia markkinoita, kannustamaan pienviljelijöitä tuottamaan enemmän ja kehittämään kansallisia valmiuksia jopa kriisin aikana. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että pakolaiselle tai haavoittuvassa asemassa olevalle henkilölle käteisapuna annettu 1 euro vastaa noin 2 euroa paikallisessa taloudessa. Vuosina 2012–2016 WFP:n käteisapu toi noin 1,5 miljardia euroa Turkin, Libanonin, Irakin, Jordanian, Egyptin ja Syyrian talouksiin osana vastausta Syyrian kriisiin.

Käteissiirrot voidaan myös sisällyttää laajempiin sosiaalisiin turvaverkkojärjestelmiin. Erityisesti maissa, joissa ei ole sosiaaliturvajärjestelmiä tai joissa ne ovat heikkoja, WFP:n käteissiirto-ohjelmien käyttöönotto voi auttaa luomaan ja vahvistamaan tällaisia järjestelmiä. Ecuadorissa WFP:n hätäkäteisapuohjelma vastauksena vuoden 2016 maanjäristykseen vahvisti kansallista turvaverkkojärjestelmää.

19,2 miljoonaa
ihmistä sai vuonna 2017 käteisavustusta
1,2 miljardia euroa
jaettiin käteissiirtoina 61 eri maassa 98 WFP:n operaatiossa vuonna 2017
30 %
WFP:n ruoka-avustustoiminnan määrärahoista annetaan nykyään käteisenä